Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser kun gældende for alle køb via vores WEBSHOP, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og construxa.

Der henvises til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser for øvrige køb og leverancer.

Priser
Priser er, hvis intet andet er aftalt, udregnet i DKR plus 25% moms, ab lager, når intet andet er nævnt. Priser er dagspriser - ret til prisændringer forbeholdes.

Ordrebekræftelser
Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder. Da vi udelukkende er ordre producerende tages produkterne ikke retur.

Annullering og ændring af ordrer
Ordrer, der allerede er accepteret af køber og videregivet til produktionen, kan ikke annulleres eller ændres.

WEBSHOP returret
Hvis dine varer ikke lever op til dine forventninger, har du mulighed for at returnere dem til os og få dine penge retur.  I vores webshop tilbyder vi 14 dages returret i henhold til Lov om visse forbrugeraftaler. Køber afholder selv transportomkostninger tilbage til os. Har du betalt varen med kreditkort, tilbagefører vi betalingen til samme. Har du købt varen pr. efterkrav, bedes du ved returnering oplyse os det kontonummer, vi skal tilbageføre betalingen til.  Returretten forudsætter at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde. Vi tilbyder ikke returret på 1) Software 2) Ordreproducerede varer 3) Byggevejledninger samt andre specialfremstillede varer. For at vi kan hjælpe dig så godt og hurtigt som muligt ved returnering, bør du kontakte os på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller på telefon 30 95 80 76 før du sender varen til os.

Produktansvar 
Køber skal holde construxa skadesløs i den udstrækning, construxa pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som construxa efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller tredjemand. Construxa er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse. b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager. I intet tilfælde er construxa ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Construxa og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

Leveringstidspunkt
Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Køber kontaktes af construxan/Vognmand ugen før leveringen for at aftale nærmere omkring det præcise leveringstidspunkt. Ved levering tages der dog forbehold mod force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser og andre forhold, som construxa ikke er herre over. Levering sker i hverdage mellem kl.7.00 og 22.00 Vi kan desværre ikke tilbyde afhentning.

Produktionstider
Ved fabriksferie kan produktionstiden rykkes max. 2-4 uger. Levering sker direkte efter produktion/pakning.

Forsinkelser berettiger ikke køber til at ophæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen, regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor construxa har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber. Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning, forfalder beløbet alligevel til betaling regnet fra den dag, hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber med 500 kr pr. døgn.

Forsendelse
Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, ordnes af construxa og vores leverandører.

Leveringssted
Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for, at fuldt læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsningssted. Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid debiteres køber. Levering til omliggende øer er at forstå frit til nærmeste centrale færgested. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsningen samt pålæsning på færge etc.

Fragtomkostninger
Fremgår af bestillingen/Tilbuddet/webshoppen

Fragtskader
Køber skal ved levering kontrollere det købte for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne, eller svarer colli-antallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet. VIGTIGT! - Ren kvittering for modtagelse af skadede varer, betyder at retten til reklamation bortfalder.

Betalingsbetingelser
Med mindre andet er aftalt, sker betaling ved ordre eller bestilling på vores webshop. Leverede varer forbliver uanset vores ejendom, indtil hele fakturabeløbet er indbetalt.

Garanti
Generelt giver vi  mindst 2 års garanti på de fleste af vores varer. For visse produkter videregiver vi producenternes garanti, som ligeledes som kan være op til 15 år.

Reklamationer
Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest 8 dage efter levering og altid før montering og eventuel behandling. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris. Reklamationsretten bortfalder hvis: 1. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert. 2. Monteringen ikke er korrekt udført.

Tvist
Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter Dansk Ret ved i 1. instans.

PERSONLIGE OPLYSNINGER
For at gennemføre en bestilling i vores webshop, skal du oplyse følgende personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Disse oplysninger skal vi bruge for at kunne levere varen til dig. Oplysningerne registreres hos construxa og opbevares på ubestemt tid. De oplysninger, vi gemmer, er: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, hvilke varer du har købt, og hvornår du har købt dem. Oplysninger afgivet til construxa videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.  Som registreret hos construxa har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til construxa nordica via e-mail info(ad)construxa.com.

Cookies
På construxa.com anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Gældende pr. 1. august 2011